ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ,  ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ, ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, θα συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον τομέα της αλιείας, στην πόλη Βίγκο της Ισπανίας στις 17 και 18 Ιουλίου 2023.

Στην κεντρική συνεδρίαση υπό την προεδρία της Ισπανίας, οι Υπουργοί θα παραθέσουν τις προτάσεις τους για την  αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζητήματος της μείωσης και τελικά της έκλειψης του διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Στόχος του Συμβουλίου είναι να βρεθούν οι μηχανισμοί, ώστε σταδιακά ο ευρωπαϊκός  αλιευτικός στόλος και οι υδατοκαλλιέργειες να προσαρμοστούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο ΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης, θα θέσει στους ομολόγους του, τα σοβαρά  θέματα  που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου, με το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο, και θα προτείνει το συγκεκριμένο ζήτημα να είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση.

Ο Υπουργός θα αναδείξει στους ομολόγους του τον ρόλο ζωτικής σημασίας που διαδραματίζει για την Ελληνική οικονομία και την περιφερειακή ευημερία, η αλιεία μικρής κλίμακας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει άνω του 90% των σκαφών ελληνικής σημαίας. Επιπλέον, θα αναφερθεί στην ανάγκη να θωρακισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναδείξει την σημασία  καλύτερης κατανόησης και σεβασμού των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των ανά περίπτωση πληγόμενων παραγωγικών φορέων σε επίπεδο κράτους μέλους, πριν την υιοθέτηση νέων μέτρων ή πολιτικών.

Ο κ. Αυγενάκης  θα τονίσει, τέλος, την ανάγκη θεσμικών αλλαγών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των ανώτατων ορίων δυναμικότητας που ορίζονται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Επόμενος σταθμός των  Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας είναι στις Βρυξέλλες  στις 25 Ιουλίου όπου θα συζητήσουν την ορθολογική χρήση των φυτοφάρμακων.

 

 

Πηγή: https://www.minagric.gr/