Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης – EΛΟΤ, αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ),  αρμόδιο για την εκπόνηση εθνικών προτύπων και προδιαγραφών για κάθε μορφή τυποποίησης, πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Πρόκειται για μια εμβληματική  πιστοποίηση, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνει το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στον ηγέτη Φορέα Πιστοποίησης, αναθέτοντάς του να προχωρήσει σε επιθεώρηση η οποία οδήγησε σε Πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού, με πεδίο εφαρμογής την εκπόνηση, υιοθέτηση έγκριση και διάθεση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και λοιπών παραδοτέων πιστοποίησης, την παροχή μεταφραστικών και ορολογικών υπηρεσιών τυποποιητικών εγγράφων, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και παροχής τεχνογνωσίας, λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και κοινοποίησης των σχεδίων εθνικών τεχνικών κανονισμών, τη διαχείριση έργων και την έκδοση αριθμών ταυτοποίησης και την τήρηση σχετικών μητρώων.

Η απονομή του σχετικού πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στην αξιόπιστη, αμερόληπτη πιστοποίηση και κατ’ επέκταση στη συνεργασία του με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως κορυφαίο πάροχο στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι αναγνωρισμένο μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO/IEC/CEN-CENELEC) και έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση της τυποποίησης, την εκπόνηση, υιοθέτηση και διάθεση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και κάθε μορφής τυποποιητικών εγγράφων στην Ελλάδα.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΟΤ ως  εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι η εκπόνηση Εθνικών Προτύπων και Προδιαγραφών μέσω των συναινετικών μηχανισμών Τυποποίησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διασφάλιση δημοσίων αγαθών αλλά και την ασφάλεια των προϊόντων  και η εκπροσώπηση των ελληνικών συμφερόντων στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Επίσης, η διάθεση Ελληνικών, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Προτύπων άλλων χωρών, ενδεικτικά ISO, IEC, DIN, BSI, IEEE, ASTM, AWWA και η διάδοση της εφαρμογής των προτύπων μέσω της τεχνικής πληροφόρησης των οργανισμών και των στελεχών τους σε θέματα προτύπων, σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και τεχνογνωσίας και τεχνολογιών σχετικών με το γνωστικό πεδίο των προτύπων, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της έρευνας σε θέματα Τυποποίησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Βασιλική Καζάζη ανέφερε ότι: «Το γεγονός ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανέθεσε στο φορέα μας την πιστοποίησή του, αποτελεί ‘ψήφο εμπιστοσύνης’ αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και την αξιοπιστία μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι για τη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο ίδιο, υψηλότατο επίπεδο».

H Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κυρία Μαρία Πιτσίκα δήλωσε ότι: Ήταν ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή μου στην Επιθεώρηση και την Πιστοποίηση του ΕΛΟΤ και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της Τυποποίησης στη λειτουργία της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης και το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ο ΕΛΟΤ στη δημιουργία των υποδομών ποιότητας στην Ελλάδα».

Η Διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΛΟΤ κυρία Γεωργία Ρεμπούτσικα τόνισε ότι: «Ο ΕΛΟΤ μετασχηματίζεται, εκσυγχρονίζεται και υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Η επιθεώρηση και Πιστοποίησή μας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), ήταν μια ολοκλήρωση για όλους εμάς που δουλέψαμε για αυτό. Θα συνεχίσουμε να προάγουμε την εθνική τυποποίηση και να εργαζόμαστε σκληρά για να βάλουμε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ στην καθημερινότητά μας».