ΥπΑΑΤ: Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις για 141 Γεωργικούς Συμβούλους στην Κεντρική Μακεδονία

ΥπΑΑΤ: Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις για 141 Γεωργικούς Συμβούλους στην Κεντρική Μακεδονία

Δεκαεπτά αιτήσεις πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών πέρασαν από τον διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις γεωργικές συμβουλές του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν 141 Γεωργικούς Συμβούλους που θα μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους γεωργούς κατά τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

Σήμερα αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα τόσο στη «Διάυγεια» (https://diavgeia.gov.gr), όσο και τις ιστοσελίδες του ΥπΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

 

Έτσι, ολοκληρώνεται η έκδοση αποτελεσμάτων και για τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας που αναφέρονται σε 85 αιτήσεις Πιστοποιημένων Φορέων και με συνολικό επιλέξιμο Προϋπολογισμό ύψους 80 εκατ. ευρώ.