ΥπΑΑΤ: Τροποποιήσεις αποφάσεων προς διευκόλυνση των παραγωγών

ΥπΑΑΤ: Τροποποιήσεις αποφάσεων προς διευκόλυνση των παραγωγών

Σε τροποποιήσεις κάποιων πρόσφατων αποφάσεων προέβη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα σχετικά με την απόφαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίδης υπέγραψε τροποποίηση με την οποία θα γίνονται πλέον αποδεκτά και τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την υποχρέωση έκδοσης από το Traces.

 

Επίσης, αναφορικά με την απόφαση «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» προστίθενται κατηγορίες με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς τους στη χώρα και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν. Τέλος, τροποποιήθηκε απόφαση για τα οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) όσον αφορά την ασυμβατότητα των προγραμμάτων με άλλες δράσεις του υπουργείου.