Αλάτι από τη βιομηχανία Γλάρος

Αλάτι από τη βιομηχανία Γλάρος

Η βιομηχανία άλατος “Γλάρος” δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία άλατος από το 1976, με έδρα περιφερειακά της πόλης της Δράμας, στη βόρεια Ελλάδα.

Ε ξειδικευόμαστε στην επεξεργα- σία ψιλού, χονδρού και ημίχον- δρου άλατος, που απευθύνεται

σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, συντήρησής τους είτε ως πρόσθετο σε τελικό τους προϊόν. Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως βιομηχανίες ζύμης, σνάκ, ξηρών καρπών, εδεσμάτων, τυροκομι- κών, ελαίων, ιχθύων κτλ. Επιπλέον προ- μηθεύουμε αλάτι σε πολλές μεγάλες εταιρίες του χώρου των απορρυπαντικών και καλλυντικών είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως ειδικό αλάτι για αποσκλήρυνση νε- ρού. Στόχος της εταιρίας “Γλάρος” είναι να προμηθεύει σταθερά υψηλής ποιότη- τας άλατος στους πελάτες, οι οποίοι είναι βιομηχανίες και μικρότερες εταιρίες με δραστηριότητα εντός και εκτός συνόρων και απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα σε σταθερή ροή.