ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ: Διοργάνωσε σε συνεργασία με την PwC εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ: Διοργάνωσε σε συνεργασία με την PwC εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές της, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

 

Με στόχο την ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που επηρεάζουν το σύνολο της  προμηθευτικής αλυσίδας, η εταιρεία διοργάνωσε με επιτυχία το πρώτο ψηφιακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για συνεργαζόμενους προμηθευτές με τίτλο «Ευαισθητοποίηση προμηθευτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» σε συνεργασία με PwC, την κορυφαία εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα σε θέματα ESG.

 

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, δημιουργώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου οφέλους. Από την πλευρά της, η PwC συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό.