COPAIS S.A. – D. NOMIKOS S.A.

ADDRESS: 32001 Aliartos, ViotiaTELEPHONE: 22680-22480FAX: 22680-22194OFFICE: 32, Kifissias Ave., 151 25 Athens, AttikiTELEPHONE: 210-6858820FAX: 210-6891106WEBSITE: www.dnomikos.gr E-MAIL: info@dnomikos.gr