Ιστορική μέρα για το ελληνικό ακτινίδιο

Ιστορική μέρα για το ελληνικό ακτινίδιο

Η 27η Ιανουαρίου 2021 είναι μία ημέρα που θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού ακτινιδίου, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή φορτίου με τελικό προορισμό την αγορά της Νοτίου Κορέας, όπως ύστερα από μια μακρά διαδικασία δημιουργίας τελωνειακών και φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων μετα- ξύ Ελλάδας και Ν. Κορέας σε εθνικό επίπεδο, που άρχισε στα τέλη του 2019 με επί τόπου επιθεωρήσεις Νοτιοκορεατών ελεγκτών και υπό τις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, μια νέα πολύ σημαντική αγορά

άνοιξε για το ελληνικό ακτινίδιο. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η εξαγωγή του πρώτου φορτίου αποκτά προστιθέμενη αξία, καθώς γίνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής καμπάνιας για την προώθηση φρέσκων φρούτων που παράγονται στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης φρέσκων φρούτων σε τρίτες χώρες (Ν.Κορέα, Ιαπωνία, Βιετνάμ)» με διακριτικό τίτλο “Delicious Fruits” υλοποιείται από την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας με εκτελεστικό οργανισμό τη Novacert ΕΠΕ.