TSELEPATIOTIS F. NIK.

TSELEPATIOTIS F. NIK.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, Z 30
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4814433