ΣΕΒΕ: Αυξήθηκε κατά 70,4% η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο

ΣΕΒΕ: Αυξήθηκε κατά 70,4% η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο

Θετικό ήταν το πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 καθώς ήταν αυξημένες κατά 70,4% συγκριτικά με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.10.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Η αύξηση αυτή προστέθηκε στα ήδη θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων μηνών με αποτέλεσμα η αξία των εξαγωγών στο α’ οκτάμηνο του τρέχοντος έτους (ήτοι €35,8 δις) να έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις των ετών 2019 (ήτοι €33,9 δις) και 2020 (ήτοι €30,7 δις). Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον υψηλό πληθωρισμό που επηρεάζει τα ανωτέρω μεγέθη και ο οποίος έφτασε το 11,4% τον Αύγουστο του 2022, αλλά και στο εξαιρετικά υψηλό εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώθηκε σε €23,7 δις στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022.

Πιο αναλυτικά, η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 διαμορφώθηκε σε €4.790,0 εκατ., έναντι €2.810,7 εκατ. τον Αύγουστο του 2021 και €2.078,8 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2020, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.979,3 εκατ. (ήτοι 70,4%) και €2.711,2 εκατ. (ήτοι 130,4%) αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην αξία των εισαγωγών, αυτή ανήλθε σε €7.688,7 εκατ. έναντι €5.042,9 εκατ. πέρυσι, αυξημένη κατά 52,5%, δηλαδή €2.645,8 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.898,7 εκατ., αυξημένο κατά €666,5 εκατ., δηλαδή 29,9%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

4.790,0

2.810,7

2.078,8

1.979,3

2.711,2

70,4%

130,4%

Εισαγωγές

7.688,7

5.042,9

3.613,1

2.645,8

4.075,6

52,5%

112,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.898,7

-2.232,2

-1.534,3

-666,5

-1.364,4

29,9%

88,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών ήταν, επίσης, θετική καταγράφοντας αύξηση €668,7 εκατ., δηλαδή 35,2% και φτάνοντας τα €2.570,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2022, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.580,9 εκατ., αυξημένες κατά €963,2 εκατ., δηλαδή 26,6%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε σε €2.010,8 εκατ. έναντι €1.716,3 εκατ. τον Αύγουστο του 2021, με την αύξησή του να διαμορφώνεται σε €294,5 εκατ. (ήτοι 17,2%).

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

2.570,1

1.901,4

1.531,6

668,7

1.038,5

35,2%

67,8%

Εισαγωγές

4.580,9

3.617,7

2.809,3

963,2

1.771,6

26,6%

63,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.010,8

-1.716,3

-1.277,7

-294,5

-733,1

17,2%

57,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €35.786,6 εκατ. έναντι €24.984,3 εκατ. πέρυσι και €19.821,0 εκατ. πρόπερσι, με την αύξησή της να διαμορφώνεται σε €10,8 δις (ήτοι 43,2%) και €16,0 δις (ήτοι 80,5%) αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Οι εισαγωγές άγγιξαν τα €60 δις και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε €59.450,2 εκατ. έναντι €39.724,2 εκατ. πέρυσι με την αύξηση να ανέρχεται σε 49,7%, δηλαδή €19.726,0 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €14.739,9 εκατ. πέρυσι, άγγιξε φέτος τα €23.663,6 εκατ. (αύξηση €8,9 δις, ήτοι 60,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €22.868,5 εκατ. (αύξηση €4,5 δις, ήτοι 24,6% | 2022/2021) και η αξία των εισαγωγών σε €39.911,9 εκατ. (αύξηση €9,6 δις, ήτοι 31,5% | 2022/2021).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Αυγ 22*

Ιαν-Αυγ 21*

Ιαν-Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

35.786,6

24.984,3

19.821,0

10.802,3

15.965,6

43,2%

80,5%

Εισαγωγές

59.450,2

39.724,2

31.971,4

19.726,0

27.478,8

49,7%

85,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-23.663,6

-14.739,9

-12.150,4

-8.923,7

-11.513,2

60,5%

94,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο α’ οκτάμηνο του 2022 συγκριτικά με πέρυσι και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.577,9 εκατ., δηλαδή 40,4%, τα τρόφιμα κατά €772,9 εκατ., δηλαδή 20,1%, τα χημικά κατά €273,6 εκατ., δηλαδή 7,4%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €671,5 εκατ., δηλαδή 27,4%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €522,9 εκατ., δηλαδή 28,9%, οι πρώτες ύλες κατά €87,9 εκατ., δηλαδή 8,1%, τα ποτά και καπνά κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 12,0%, τα λίπη και έλαια κατά €55,0 εκατ., δηλαδή 11,2% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,2 εκατ., δηλαδή 49,7%.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Αυγ 22*

Ιαν-Αυγ 21*

Ιαν-Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

13.345,5

6.680,7

4.407,4

6.664,8

8.938,1

99,8%

202,8%

Βιομηχανικά

5.486,2

3.908,3

3.181,8

1.577,9

2.304,4

40,4%

72,4%

Τρόφιμα

4.612,3

3.839,4

3.519,9

772,9

1.092,4

20,1%

31,0%

Χημικά

3.992,0

3.718,4

3.174,7

273,6

817,3

7,4%

25,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.125,2

2.453,7

2.042,5

671,5

1.082,7

27,4%

53,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.335,1

1.812,2

1.546,5

522,9

788,6

28,9%

51,0%

Πρώτες Ύλες

1.176,9

1.089,0

746,8

87,9

430,1

8,1%

57,6%

Ποτά-Καπνά

694,4

619,8

530,6

74,6

163,8

12,0%

30,9%

Λίπη-Έλαια

545,3

490,3

366,3

55,0

179,0

11,2%

48,9%

Μη ταξινομημένα

473,8

316,6

300,9

157,2

172,9

49,7%

57,4%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

22.441,2

18.247,7

15.410,0

4.193,5

7.031,2

23,0%

45,6%

Σύνολο**

35.786,7

24.928,4

19.817,4

10.858,3

15.969,3

43,6%

80,6%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

2.339,1

922,6

549,0

1.416,5

1.790,1

153,5%

326,0%

Βιομηχανικά

605,1

447,4

325,0

157,7

280,1

35,2%

86,2%

Τρόφιμα

551,6

424,7

402,7

126,9

148,9

29,9%

37,0%

Χημικά

355,9

281,0

214,5

74,9

141,4

26,7%

65,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

389,5

281,4

227,6

108,1

161,9

38,4%

71,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

306,8

231,3

186,2

75,5

120,6

32,6%

64,8%

Πρώτες Ύλες

78,0

90,5

67,2

-12,5

10,8

-13,8%

16,1%

Ποτά-Καπνά

68,8

59,0

52,6

9,8

16,2

16,6%

30,7%

Λίπη-Έλαια

49,9

35,6

27,8

14,3

22,1

40,2%

79,3%

Μη ταξινομημένα

45,4

21,3

25,5

24,1

19,9

113,1%

78,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.451,0

1.872,4

1.529,1

578,6

921,9

30,9%

60,3%

Σύνολο**

4.790,1

2.795,0

2.078,1

1.995,1

2.712,0

71,4%

130,5%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το 54,7% (ήτοι €19,6 δις) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών και το 65,9% (ήτοι €15,1 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες το 45,3% (ήτοι €16,2 δις) στο σύνολο και το 34,1% (ήτοι €7,8 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή.

 

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ