Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Σε 213,48 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Σαράντη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 195,24 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 9,34% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και όγκο πωλήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του, και ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης προσώπου, αντιηλιακών, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, και συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 76,37 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 69,25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 10,29%, που υποστηρίχθηκε από αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της ευρείας διανομής, της υγείας & φροντίδας καθώς και στα κανάλια εξαγωγών. Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,23% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,82% στα 137,11 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 125,99 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,3%.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις των χωρών του εξωτερικού περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Απριλίου του 2022. Ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ευρώσύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους που ήταν απαλλαγμένο από πληθωριστικές πιέσεις. Τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης εξακολουθούν να διατηρούνται υπό έλεγχο σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί εν μέρει η πίεση στο περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, η κερδοφορία του ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 9,60% στα 22,58 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 24,98 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,58% στο πρώτο εξάμηνο του 2022 από 12,79% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 16,04 εκατ. ευρώ από 18,56 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 7,51% από 9,51% το περυσινό πρώτο εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 14,77 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 18,38 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο εξάμηνο, μειωμένα κατά 19,64%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,92% από 9,41% το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,59 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 14,63 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειωμένα κατά 20,78% και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 5,43% από 7,49% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

 

(Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ)