Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Sial στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Sial στο Παρίσι