ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Ξεχωρίζει με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Ξεχωρίζει με επίκεντρο τον άνθρωπο

Την επιτυχημένη πορεία της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ υπογραμμίζουν τόσο οι πρόσφατες βραβεύσεις, όσο κι οι διαχρονικές διακρίσεις σε ισχυρούς θεσμούς της αγοράς, ενώ μέσα από αυτές αναδεικνύεται και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει για την αλυσίδα το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Μασούτης, επί 11 συνεχόμενα χρόνια ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρίες στο θεσμό Great Place to Work στην Ελλάδα και 8 φορές στην Ευρώπη, απασχολεί πάνω από 9.200 εργαζόμενους, οι οποίοι μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 10.000. Για τη Μασούτης “οι άνθρωποί της, είναι η δύναμή της”!

ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η πολυδιάστατη ομάδα εργαζομένων της αλυσίδας αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικές γνώσεις, ταλέντα και εμπειρίες, οι οποίοι ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους, ώστε η εταιρία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της και στις προκλήσεις της εποχής.

ΙΣΧΥΡΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, επενδύει στην ανάπτυξη των εργαζομένων, αναπτύσσοντας την εξέλιξή της σε όλα τα επίπεδα καινοτομίας και προσαρμοστικότητας στις τεχνολογικές αλλαγές. Παράλληλα, η εσωτερική επικοινωνία λειτουργεί απρόσκοπτα για την ενημέρωση όλων των εργαζομένων και τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των συναδέλφων στην ίδια πλήρη πληροφορία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Προτεραιότητα της Μασούτης είναι να βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους της, επιβραβεύοντάς τους για τη συνολική τους προσπάθεια, ενώ διατηρεί την αμοιβή των νέων, χωρίς προϋπηρεσία εργαζόμενων, πάνω από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαχρονικά επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία, στηρίζοντας το προσωπικό και δημιουργώντας αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους. Μάλιστα, το 2020 παραχώρησε το 30% των καθαρών κερδών του έτους ως εκούσια πράξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου των εργαζόμενων κατά την περίοδο της πανδημίας. Φέτος επενδύει επιπλέον €1.750.000 στην ενίσχυση της μισθοδοσίας με έμφαση στις αμοιβές των εργαζομένων της πρώτης γραμμής. Επιπλέον, σε κάθε εξαγορά διατηρεί το ανθρώπινο δυναμικό της στο ακέραιο, επιθυμώντας η ένταξη του δικτύου της σε νέες περιοχές να πραγματοποιείται με διαδικασίες ομαλής ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία.