Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων εμφάνισε η Coca-Cola HBC AG κατά τη χρήση 2022

Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων εμφάνισε η Coca-Cola HBC AG κατά τη χρήση 2022

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola HBC AG, κατά το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς τα συγκρίσιμα λειτουργικά της κέρδη κατέγραψαν άνοδο 11,9% σε δημοσιευμένη βάση, διαμορφούμενα σε 929,7 εκατ. ευρώ έναντι 831 εκατ. ευρώ το 2021.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,9%, στα € 929,7 εκατ., με άνοδο 1,3% των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση, καθώς η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα προϊόντων και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τα κέρδη παρά το δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον.  Η λειτουργική μόχλευση και οι εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε βελτίωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 50 μονάδες βάσης.
Συνεχιζόμενες δαπάνες μαρκετινγκ αυξημένες κατά 11,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Τα συγκριτικά μεγέθη του 2021 περιελάμβαναν όφελος € 23 εκατ. από εφάπαξ πώληση ενσώματων παγίων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 7,7%, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων επιπτώσεων από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά € 43,8 εκατ., στα € 645,1 εκατ., χάρη στη βελτιωμένη κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
Στην ίδια χρήση, εκδόθηκε και το πρώτο πράσινο ομόλογο, συνολικού ποσού € 500 εκατ., της εταιρίας.

Όπως ανακοινώθηκε, στη βάση αυτών των αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή € 0,78, αυξημένο κατά 9,9% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 46%.

Βασικά στοιχεία ανά τομέα
·    Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,6% σε οργανική βάση, με καλά ισορροπημένη αύξηση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,3% σε οργανική βάση.
·    Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29,0% σε οργανική βάση, κυρίως χάρη στη διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων στις βασικές αγορές. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,7% σε οργανική βάση.
·    Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% σε οργανική βάση με αύξηση 23,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,1% σε οργανική βάση.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:
«Το 2022, σημειώσαμε εξαιρετικές επιδόσεις εν μέσω ενός δυσμενούς περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων, συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών και καθαρών ταμειακών ροών.

Τα οφέλη από τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως προς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας ήταν ξεκάθαρα, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και τον καφέ να συμβάλλουν κατά κύριο λογο στην ανάπτυξη. Η καταναλωτική ζήτηση για τα προϊόντα μας και τις κατηγορίες μας παρέμεινε ισχυρή. Χάρη στη δυναμική των προϊόντων μας και τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας, καταφέραμε να εξισορροπήσουμε τις βελτιώσεις στην τιμολογιακή μας πολιτική και στο μείγμα προϊόντων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ισχυρή αύξηση στα μερίδια αγοράς για ακόμη μία χρονιά.

Σημειώνουμε καλή πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40, με σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς το άνοιγμα νέας εγκατάστασης rPET στην Ιταλία και την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου.

Οι ισχυρές επιδόσεις μας είναι απόδειξη του πάθους και της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξή τους.

Όσον αφορά το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις μας στη διάρκεια των ετών, το χαρτοφυλάκιό μας, τις δυνατότητές μας, την ποικιλομορφία των αγορών μας και πάνω απ’ όλα τις ικανότητες των ανθρώπων μας, είμαστε πεποισμένοι ότι θα επιτύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής στρατηγικής και οικονομικής προόδου, επιταχύνοντας την πορεία μας προς το όραμά μας να γίνουμε ο κορυφαίος 24/7 συνεργάτης στον κλάδο των ποτών.»

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ