AGROTOEXAGOGIKI HELLAS LTD

AGROTOEXAGOGIKI HELLAS LTD

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, B 42/44/26
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4820263
Fax: 210-4831951