AMANATIADIS ANESTIS — PSATHAS NIKOLAOS

AMANATIADIS ANESTIS — PSATHAS NIKOLAOS

2nd klm Giannitson — Axou, 33, Tagmatarchi iliopoulou str
581 00 Giannitsa, Pella

Tel: 23820-83569