KATOMERIS X. & I. G.P.

KATOMERIS X. & I. G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, M18
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4810951 Fax: 210-4815954
E-mail: [email protected]