Κομισιόν: Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αγροτών και επιχειρήσεων αγροδιατροφής

Κομισιόν: Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αγροτών και επιχειρήσεων αγροδιατροφής

Την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αγροτών και επιχειρήσεων αγροδιατροφής που επηρεάζονται από την εκτίναξη του κόστους εισροών, κυρίως σε ενέργεια, λιπάσματα και ζωοτροφές, προτείνει η Κομισιόν.

Το μέτρο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, όπως επισημαίνει η επιτροπή, στοχεύει στην παροχή βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που διαταράσσουν τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές κοινότητες, οδηγώντας σε προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους αγρότες και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στην εμπορία ή στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το μέτρο –από τη στιγμή που θα εγκριθεί- θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κεφάλαια έως και 5% του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2021-2022 για άμεση εισοδηματική στήριξη γεωργών και ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στην εμπορία ή στην ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων.

Αυτό ισοδυναμεί με δυνητικό προϋπολογισμό 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη καλούνται να στοχεύσουν αυτή τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση και που ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση θρεπτικών ουσιών, την αποτελεσματική χρήση των πόρων ή τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα μεθόδους παραγωγής.

Επιλεγμένοι αγρότες και ΜμΕ θα μπορούσαν να λάβουν έως και 15.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2023.