Πρόσκληση σε Ψηφιακό Εργαστήριο — Έξυπνα Χωριά

Πρόσκληση σε Ψηφιακό Εργαστήριο — Έξυπνα Χωριά

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
σας προσκαλούν στο Ψηφιακό Εργαστήριο

«Έξυπνα χωριά και καινοτόμα οικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 15/07/2021, 10.30 – 12.30

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των αγροτών, των φορέων της αγροδιατροφής αλλά και των πολιτών της υπαίθρου σχετικά με τη σημασία των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και της δημιουργίας οικοσυστημάτων καινοτομίας, με τελικό στόχο την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν:

  • Η ανάγκη για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές σε αγροτικές περιοχές αλλά και της ανάπτυξης Έξυπνων Χωριών και η σχετική παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη τόσο στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών.
  • Η σημασία της συνεργασίας όσον αφορά τις προσεγγίσεις που βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία στον τομέα της αγροδιατροφής και τα σχετικά μέτρα και εργαλεία της ΚΑΠ.