STRATAKIS G. EMMANOUIL

STRATAKIS G. EMMANOUIL

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, I 1
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4832765