SARANTOULAKIS NIK. – KALINTERI SOUL. & ST. G.P.

SARANTOULAKIS NIK. – KALINTERI SOUL. & ST. G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens D39/41
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4818017
Fax: 210-4824391