SARDANI VASILIKI

SARDANI VASILIKI

Central Fruit & Vegetable Market of Athens S 70/72/74
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4833615
Fax: 210-4829286