“OUZO PENTE” – Serraiki Potopoiia O.E., Konstantinidi – Xatzichristaki

“OUZO PENTE” – Serraiki Potopoiia O.E., Konstantinidi – Xatzichristaki

Address: 4th ΚΜ SERRES – DRAMA, P.C. 62 100

Telephone: +30 23210 27833, +30 23210 27831

Email:ouzo5@otenet.gr

Website:  www.ouzopentari.gr