ALEXIOU VAS. & GEOR. G.P.

ALEXIOU VAS. & GEOR. G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, H 19
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4813874