CHRISOS GRIGORIOS – GIANNIOS CHRISTOS G.P

CHRISOS GRIGORIOS – GIANNIOS CHRISTOS G.P

Central Fruit & Vegetable Market of Thessaloniki A 40
546 28 Thessaloniki

Tel & Fax: 2310 -708070