LIOSI I. SOPHIA

LIOSI I. SOPHIA

Central Fruit & Vegetable Market of Athens Z44
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4821743