MARKOU IOANNIS L.T.D.

MARKOU IOANNIS L.T.D.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens E32
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4818697