Ήπειρος: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών

Ήπειρος: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών

Αύξηση της τάξης του 22% κατέγραψαν, σε αξία, οι πωλήσεις της Ήπειρος για το 2021 με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αναλυτικά ο κλάδος μεταποίησης του Ομίλου Παντελιάδη. πέρυσι κατέγραψε πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 66,23 εκατ. ευρώ από 54,629 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020.

Από τα 66,23 εκατ. ευρώ τα 50,885 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις στην εγχώρια αγορά καταγράφοντας μια σημαντική αύξηση που ξεπερνά το 10%.

Να σημειωθεί τέλος ότι το 2020 οι πωλήσεις στην Ελλάδα είχαν διαμορφωθεί στα 43,637 εκατ. ευρώ.