Μέλισσα-Κίκιζας: Επένδυση 5,6 εκ. στη μονάδα της Λάρισας

Μέλισσα-Κίκιζας: Επένδυση 5,6 εκ. στη μονάδα της Λάρισας

Επενδυτικό project ύψους €5,643 εκατ. της εταιρείας Μέλισσα-Κίκιζας εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικότερα, υπάχθηκε στο καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής στην Λάρισα κατά 70.000 κιλά/ημέρα προϊόντων μακαρονοποιείου, με την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής (τύπου κοφτών) ζυμαρικών.

Η επένδυση αυτή θα ενισχυθεί κατά €1,975 εκατ. με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.