ΟΛΥΜΠΟΣ: Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος

ΟΛΥΜΠΟΣ: Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος

Η ΟΛΥΜΠΟΣ στοχεύει στο μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καλλιεργώντας με σεβασμό
της σχέση της με τη φύση με τις παρακάτω δράσεις:

1.Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου

  • Μείωση 60% του CO2
  • Μείωση χρήσης κατα 70% της ηλεκτρικής ενέργειας

2. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

  • Χρήση ηλιακών πάνελ για τη θέρμανση νερού

3. Ανακύκλωση

  • Σύνολο τεμαχίων που ανακυκλώθηκαν: 130.958.435

4. Φιάλες αποκλειστικά από ανακυκλωμένο PET (R-PET)

  • 100% ανακυκλώσιμες φιάλες
  • Μείωση του CO2 κατά 52%

5. Plant- based συσκευασίες φυτικών ροφημάτων Καρπός

  • Μείωση του CO2 κατά 19%

6. Συμπίεσιμες φιάλες με μη αποσπώμενο καπάκι

  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 50%